Wspieramy
aktywne i radosne dzieciństwo

CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII DLA DZIECI
Poznaj nasze usługi Nasze podejście
KOMPLEKSOWA FIZJOTERAPIA I DIAGNOSTYKA

Holistyczne dbamy o prawidłowy rozwój i zdrowie dziecka już od pierwszych dni jego życia. Zapewniamy skuteczną terapię i sprawdzone metody pracy z najmłodszymi, przynoszące widoczne rezultaty.

W czym możemy pomóc?

Oferta

W naszym Centrum zatroszczymy się o Twoje dziecko, zapewniając jego właściwą diagnostykę i sprawdzone metody terapii.

Poprawiając sprawność psychoruchową, przywracamy radość z dzieciństwa i codziennych aktywności!

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ:


Icon

Konsultacja i terapia fizjoterapeutyczna

Jest to terapia wykorzystująca ćwiczenia oraz techniki manualne, wspomagające przywrócenie właściwych wzorców ruchowych, prawidłowej pracy powięzi, mięśni i stawów oraz poprawiająca stabilność układu ruchowego.

WSKAZANIA
 • choroby genetyczne
 • choroby neurologiczne
 • choroby metaboliczne
 • wcześniactwo
 • asymetria ułożenia ciała
 • zaburzenia i opóźnienia rozwoju psychomotorycznego
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • kręcz szyi
 • wady postawy ciała ( kręgosłup, klatki piersiowej, kończyn, stóp)
 • choroby nerwowo-mięśniowe
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • urazowe uszkodzenia narządu ruchu

SZCZEGÓŁY

Cykl spotkań, którego harmonogram ustalamy indywidualnie, poprzedzony jest szczegółową diagnostyką oraz analizą możliwości i potrzeb dziecka.

Metody terapii dobierane są tak, aby były jak najbardziej efektywne i możliwie szybko przyniosły oczekiwane rezultaty, polepszając jakość życia małego pacjenta.

 

FIZJOTERAPIA OBEJMUJE
 • badanie na potrzeby fizjoterapii pediatrycznej
 • ocenę jakościową i ilościową rozwoju psychoruchowego dziecka
 • krótko i długoterminowe cele terapeutyczne
 • zalecenia i aktywności do wykonywania w warunkach domowych
 • metody fizjoterapii dopasowane do potrzeb dziecka
 • częstotliwość wizyt ustaloną indywidualnie
 • terapię zgodną z zasadami ICF

Icon

Konsultacja i terapia osteopatyczna

Osteopatia dzieci i niemowląt charakteryzuje się delikatnymi i bezinwazyjnymi metodami leczenia. Wyróżnia się holistycznym podejściem do organizmu jako całości i prowadzeniem terapii manualnej, mającej na celu niwelowanie następstw m.in. trudnego porodu oraz zaburzeń rozwojowych.

WSKAZANIA

 • Problemy z rytmem dnia dziecka
 • Problemy układu trawiennego
 • Nieprawidłowy kształt czaszki
 • Zaburzenia ssania, oddychania i połykania
 • Niedrożność kanalika łzowego
 • Infekcje oddechowe
 • Alergie
 • Zaburzenia zachowania i emocji

SZCZEGÓŁY

Niewątpliwym atutem osteopatii jest minimalna ilość przeciwwskazań. Osteopatia bazuje na naturalnej zdolności organizmu do regeneracji, przez co jest wysoce bezpieczna i skuteczna.

 

OSTEOPATIA OBEJMUJE

 • diagnozowania i leczenie za pomocą badania manualnego
 • ocena jakości ruch dziecka w ujęciu całościowym
 • cykl regularnych spotkań
 • częstotliwość wizyt ustaloną indywidualnie

 

Icon

Instruktaż pielęgnacyjny

Naturalne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszych dni życia i istotny element stymulacji ogólnorozwojowej dziecka. Na ich bazie maluch poznaje swoje ciało i otaczający go świat. Niezwykle ważne zatem jest, aby robić to w sposób świadomy i bezpieczny.

WSKAZANIA

Zapraszamy na instruktaż, jeśli dziecko:

 • stale odgina się w jedna stronę
 • pręży się, odginając się do tyłu
 • nie lubi leżeć na brzuchu
 • nie ma motywacji do zabawy
 • nie obraca się na boki lub obraca się tylko przez jedna stronę
 • nie podpiera w pozycji leżenia na brzuchu.

SZCZEGÓŁY

Zapraszamy na instruktaż pielęgnacyjny rodziców zainteresowanych naturalnym wspomaganiem rozwoju psychoruchowego swojego dziecka od pierwszych dni życia. Ze względu na wielokrotność wykonywania czynności pielęgnacyjnych w ciągu dnia, jest to istotny element stymulacji ogólnorozwojowej dziecka. Na ich bazie maluch poznaje swoje ciało i otaczający go świat. Niezwykle ważne zatem jest, aby robić to w sposób świadomy i bezpieczny.

Podczas instruktażu terapeuta indywidualnie dobiera sposób pielęgnacji do potrzeb dziecka, jak i rodzica.

 

INSTRUKTAŻ OBEJMUJE
 • naukę noszenia dziecka
 • naukę przebierania dziecka
 • wskazanie prawidłowej pozycji do karmienia
 • zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy

Naszą misją jest pomóc dziecku poczuć się dobrze we własnym ciele!

O nas

Image

Specjalizujemy się w terapii niemowląt i dzieci do 2-go r.ż.

Specjalizujemy się w terapii niemowląt i dzieci do 2-go r.ż.

Image

Realnie wpieramy prawidłowy rozwój psychoruchowy. Priorytetem jest dla nas skuteczność działań i wyraźna poprawa sprawności psychofizycznej najmłodszych.

Założycielka Centrum – Patrycja Trala, bazując na własnych doświadczeniach z dzieciństwa, postawiła sobie za cel stworzenie miejsca, zmieniającego podejście do fizjoterapii jako dziedziny medycznej. Miejsca, w którym mali pacjenci mogą poczuć się odpowiednio zaopiekowani, a rodzice są pewni swojej decyzji o terapii dziecka.

Poznaj nas

Wiedza i zaangażowanie

Wiemy, że wizyta u specjalisty może wiązać się ze stresem i emocjami, dlatego w kontakcie z dziećmi i rodzicami stawiamy na serdeczność, wyrozumiałość i wzajemne zaufanie. Dbamy o komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjentów, a nasi terapeuci są pełni pasji, empatii i zaangażowania w proces leczniczy.

 

 

PATRYCJA TRALA

jest specjalistą fizjoterapii, certyfikowaną fizjoterapeutką metody Vojty, koncepcji NDT-Bobath, metody Prechtla, metody Integracji Sensorycznej i PNF.

Jest w  trakcie studiów podyplomowych z Osteopatii na Akademii Osteopatii w Krakowie oraz studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Ukończyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z Fizjoterapii w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjny w Zakopanem, studia podyplomowe z Pedagogiki – kwalifikacyjne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz jednolite studia dzienne z Fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada uprawnienia w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutów Vojty, Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii łączonych dla dzieci i niemowląt. Systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach w Polsce i za granicą. Nieustannie poszukuje nowych metod pomocy i pracy z pacjentem. Dzięki czemu, jest w stanie trafnie dobierać rodzaje terapii i odpowiednio dostosowywać je do potrzeb dziecka, a także zapewniać najwyższy standard leczenia.

Doświadczenie

 • Praktyka Fizjoterapeutyczna od 2012 roku.
 • Praca w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie.
 • Praca w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.
 • Staż na stanowisku asystenta fizjoterapeuty na oddziałach neurologii i neurochirurgii pediatrycznej w The Royal Surrey County Hospital w Guildford w Wielkiej Brytanii.
 • Współpraca ze Szpitalem Św. Rafała w Krakowie w ramach komercyjnej rehabilitacji neurorozwojowej dla dzieci.
 • Nauczyciel w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w obszarze przedmiotów z fizjoterapii klinicznej w pediatrii oraz w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym.
 • Praca w integracyjnym przedszkolu „Baśniowy Dworek” oraz „Parkowe Skrzaty” w Skawinie przy wpółpracy z Fundacją Inkluzja.

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie z medycyny osteopatycznej
 • Szkolenie specjalizacyjne z fizjoterapii
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • CranioSacral Therapy  – Terapia CranioSacralna Upledgera ( I,II moduły)
 • Ocena Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtla
 • Kinezjologia rozwojowa wg Vojty
 • NDT- Bobath dla dzieci ( Podstawowy, w Pediatrii, Rozwijający)
 • Integracja Sensoryczna
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • PNF (Podstawowy, w Pediatrii, Rozwijający)
 • SpineCor System
 • TAKT prof. Dobosiewicz
 • Kinesiotaping (I,II, w Pediatrii)
 • McKenzie (A,B,C,D)
 • Badanie i Relaksacja Mięśni wg PSMM
 • Mobilizacja tkanek miękkich wg PSMN
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I,II)
 • Kinezjologia Edukacyjna wg Dennisona
 • Kurs języka migowego w medycynie

Warsztaty

 • Ontogeneza motoryczna dziecka w wieku 6-12 miesiąca życia
 • Ontogeneza motoryczna dziecka w wieku 3-6 miesiąca życia
 • Ontogeneza motoryczna dziecka w wieku 0-3 miesiąca życia
 • Diagnostyka i terapia dziecka wiotkiego w wieku od 0 do 2 lat
 • Rola rozwoju funkcji wzrokowych wg pryncypiów metody Vojty
 • Mechanizmy unikania w motoryce spontanicznej i odruchowej lokomocji
 • Sterowanie głową w odruchowej lokomocji
 • Badanie stóp jako podstawowy narząd ruchu
 • Rozwoju wzroku u dzieci
 • Stawy biodrowe w MPDZ
 • Dziecko z SMA – skala MFM i stawy biodrowe
 • Podstawy metod neurofizjologicznych
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego
 • Fizjoterapia u Dzieci Ryzyka
 • Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych o tułowia
 • Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży
 • Podstawy Farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii
 • Podstawy Terapii Manualnej wg Rakowskiego
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym.
 • Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem
 • Analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo- rdzeniowa, spastyczne postacie MPD
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Specjalistyczne techniki korekcyjno – kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała
 • Zintegrowane techniki diagnostyczno – terapeutyczne w rehabilitacji dzieci

Nasze podejście

Organizm człowieka to system wzajemnych powiązań i zależności, dlatego tak bliskie jest nam holistyczne podejście do małego pacjenta.

Kompleksowo dbamy o jego zdrowie, łącząc terapie oraz wszystkie dostępne metody fizjoterapii pediatrycznej.

Nie skupiamy się jedynie na dolegliwościach i eliminacji ich skutków, ale poszukujemy źródła bólu i dyskomfortu.

Celem naszej działalności jest nie tylko leczenie i przywracanie sprawności psychoruchowej, ale również wychodzenie poza schematy pracy z pacjentem oraz szukanie nowych rozwiązań w terapii, aby maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy naszych pacjentów.

Certyfikaty

Specjaliści

Nasz zespół

Patrycja Trala

Fizjoterapeuta, osteopata


neurologia dziecięca pediatria metoda VOJTY koncepcja NDT-BOBATH diagnostyka metodą PRECHTL'a
Umów wizytę

Terapię prowadzimy w oparciu o Fizjoterapię i Osteopatię Pediatryczną.

Usługi

Icon

FIZJOTERAPIA

Metoda VOJTY

Fizjoterapia dzieci ze schorzeniami neurologicznymi.

Metoda usprawniania ruchowego, polegająca na manualnej stymulacji punktów uciskowych, zlokalizowanych na ciele, mająca za zadanie doprowadzić do pojawienia się wzorców motorycznych o określonych cechach. Są one niezbędne do prawidłowego rozwoju ruchowego niemowląt i dzieci. Wcześnie rozpoczęta terapia pozwala uniknąć utrwalenia patologicznych wzorców ruchowych u dziecka z uszkodzeniami układu nerwowego.

  Czytaj więcej

Icon

FIZJOTERAPIA

Metoda NDT-BOBATH

Usprawnienie kontroli motorycznej dziecka w zmiennym środowisku.

Metoda usprawniania ruchowego, pomagająca we wszechstronnym rozwoju pacjenta (ćwiczenia całego ciała), stosowana w celu uzyskania przez niego jak największej niezależności. Terapia wpływa na poprawę napięcia mięśniowego, hamuje patologiczne odruchy, a także wyzwala te, jak najbardziej zbliżone do prawidłowych. Podczas rehabilitacji ważne są nie tylko ćwiczenia w gabinecie, ale także praca rodzica z dzieckiem w domu.

  Czytaj więcej

Icon

OSTEOPATIA

Osteopatia pediatryczna

Diagnozowania i leczenie za pomocą badania manualnego.

Osteopatia dzieci i niemowląt charakteryzuje się delikatnymi i bezinwazyjnymi metodami leczenia. Wyróżnia się holistycznym podejściem do organizmu jako całości i prowadzeniem terapii manualnej, mającej na celu niwelowanie następstw m.in. trudnego porodu oraz zaburzeń rozwojowych. Niewątpliwym atutem osteopatii jest minimalna ilość przeciwwskazań. Osteopatia bazuje na naturalnej zdolności organizmu do regeneracji, przez co jest wysoce bezpieczna i skuteczna.

Kompleksowo dbamy o dziecko łącząc terapie oraz wszystkie możliwe metody rehabilitacji i diagnostyki.

Usługi

Organizm człowieka to system wzajemnych powiązań i zależności, dlatego tak bliskie jest nam holistyczne podejście do małego pacjenta.

Nie skupiamy się jedynie na dolegliwościach i eliminacji ich skutków, ale poszukujemy źródła bólu i dyskomfortu.

Celem naszej działalności jest nie tylko leczenie i przywracanie sprawności psychoruchowej, ale również wychodzenie poza schematy pracy z pacjentem oraz szukanie nowych rozwiązań w terapii, aby maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy naszych pacjentów.

PLANUJEMY

Konsultacja ze specjalistą

01

Dążymy do jak najlepszych efektów naszej pracy, dlatego wszystkie nasze działania zawsze poprzedzone są konsultacją, obserwacją dziecka i jego…

LECZYMY

Indywidualny plan terapii

02

Plan terapii i jego harmonogram ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Dzieli się na zabiegi i ćwiczenia w gabinecie,…

OBJAŚNIAMY I WSPIERAMY

Współpraca z rodzicem

03

Podstawą skutecznej terapii dzieci jest współpraca ze świadomym i zaangażowanym w proces terapeutyczny rodzicem, dlatego słuchamy, radzimy…

Opinie

Pani Patrycja to profesjonalistka w swoim fachu. Posiada cudowne podejście do dzieci, nie robi niczego na siłę, gdy dziecko nie jest gotowe. Doskonale tłumaczy na czym polega problem i jak nad nim pracować. Podpowiada jakie zmiany wprowadzić w życiu codziennym, by pomóc maluchowi. Polecamy z całego serca!

Pani Iza, mama pacjentki Alicji

Polecam Patrycję Trala jako fizjoterapeutę. Dziękujemy za skuteczną pomoc i szybkie efekty. Cieszymy się, że po wielu poszukiwaniach w końcu trafiliśmy na prawdziwego profesjonalistę w swojej dziedzinie. Raz jeszcze dziękujemy za pomoc.

Pan Karol, tata pacjenta Kubusia

Za każdym razem nie mogę wyjść z podziwu jak ogromną wiedzę i fantastyczne podejście posiada Pani Patrycja. Mam ogromne zaufanie do niej i metod, które wykorzystuje w swoim gabinecie. Atmosfera jest swobodna, ale zarazem profesjonalna. Spotkania są intensywne, po których wychodzimy zmobilizowane i zmotywowane do pracy w domu. Bardzo serdecznie polecam – Pani Patrycja jest profesjonalistką w każdym calu.

Pani Joanna, mama pacjentki Alisy

Nie ma wątpliwości, że Pani Patrycja jest wybitną specjalistką w swojej dziedzinie. Potrafi w prosty sposób wytłumaczyć co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tym robimy. Na uwagę zasługuje również, a może przede wszystkim, niezwykle ciepłe i troskliwe podejście do małego człowieka – chęć nawiązania z nim kontaktu, wywołania uśmiechu na twarzy. Bardzo, bardzo to doceniam. Trzeba kochać dzieci i swoją pracę, żeby wykonywać ją z taką radością i zaangażowaniem.

Pan Franek, tata pacjentki Zuzi

Bardzo dobre podejście zarówno do dziecka, jak i do rodzica. Pani Patrycja nie tylko rehabilituje dziecko, ale też uświadamia rodzica, jak prawidłowo wspierać rozwój pociechy.

Pani Kamila, mama pacjenta Stasia

Bardzo polecam Panią Patrycję. Oprócz oczywistej wiedzy i doświadczenia jest przesympatyczna i cechuje się świetnym podejściem do dzieci. Gabinet jest dobrze wyposażony, nowy, czysty i zadbany, nie ma opóźnień, kolejek. Wszystko super.

Pani Jagna, mama pacjentki Kasi

Wierzymy, że otoczenie wpływa na rozwój

Nasz gabinet

Cennik usług

Ceny

Każda pierwsza wizyta jest wizytą konsultacyjną, podczas której przekazujemy zalecenia dla opiekunów do wykonywania w warunkach domowych w ramach instruktażu.

Wizyta trwa 45 minut.

Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

Cennik obowiązuje od stycznia 2023.
Płatność tylko gotówką.

Konsultacja fizjoterapia / osteopatia

300

PLN

Terapia fizjoterapia / osteopatia

300

PLN

Konsultacja on-line

250

PLN

Aktualności

Aktualności

07 maja 2023

Szkolenie General Osteopathic Treatment

Weekend majowy w tematyce autonomicznego układu nerwowego i General Osteopathic Treatment. Weekend z niezwykłym osteopatą Nicholasem Marcerem PhD, MSc Ost, DO, AIAS (GB).

28 kwietnia 2023

Przerwa świąteczna

W terminie od 01.05 do 05.05.2023 nie pracujemy oraz rejestracja telefoniczna jest nieczynna. Wracamy do pracy w poniedziałek. 08.05.2023. Zapraszamy do rejestracji telefonicznej w godzinach od 8.00 do 15.00.

31 maja 2023

10-lecie pracy!

Doczekałam swojego małego jubileuszu! Dokładnie 10 lat temu, w grudniu zdecydowałam opuścić bezpieczne mury szpitala i porzuciłam ciepłą umowę o pracę na rzecz decydowania o sobie i swojej praktyce.

06 kwietnia 2023

Przerwa świąteczna

Życzymy Zdrowych, Rodzinnych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich naszych pacjentów, przyjaciół i znajomych.

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Zawsze staramy się rozwiewać wszelkie wątpliwości i dokładnie odpowiadać na wszystkie pytania rodziców. Jeśli nie znalazłeś/aś tutaj interesującej odpowiedzi skontaktuj się z nami.

Patrycja Trala, założycielka Centrum

Załozycielka

Rejestracja telefoniczna. Kontakt 691-077-080.  Czynna od poniedziałku do piątaku w godzinach od 8.00 do 15.00

Ruczaj, ul. Przemiarki 24 lok 9, 30-384 Kraków

Proszę dostosować godzinę wizyty w gabinecie do rytmu dnia dziecka. Zabrać ulubiony kocyk. Przygotować pamięć w telefonie, aby nagrać instruktaż prawidłowej pielęgnacji i nasze zalecenia do wykonywania w warunkach domowych.

Metoda pracy z małym pacjentem zawsze dobierana jest indywidualnie na podstawie zebranego wywiadu i badania pacjenta.

W czasie wizyty nie przekraczamy granic tolerancji na wysiłek dziecka.

Aktualnie nie mamy podpisanego kontraktu z NFZ.

Prosimy złościć chęć otrzymania faktury w dniu wizyty, przed opłatą za wizytę.

Prosimy o odwoływanie wizyt dzień wcześniej do godziny 18.00. Wizyta nie odwołana w danym terminie jest wizytą płatną.

Tak każda umówiona wizyta jest potwierdzona przez wiadomość tekstową. Wizyta bez potwierdzenia ze strony pacjenta jest wizytą anulowaną.

Z przyczyn bezpieczeństwa w gabinecie podczas wizyty może przybywać tylko pacjent pod opieką rodzica/opiekuna.

Tak, pozwalamy nagrać telefonem wszystkie zalecenia i ćwiczenia z prośbą o nieudostępnianie nagrań bez naszej zgody w mediach społecznościowych.

Jak możemy Ci pomóc?

Kontakt

Umów się na wizytę!

Rejestracja wyłącznie telefoniczna.Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00

Telefon

(+48) 691 077 080

Rekrutacja do pracy w naszym zespole

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko Fizjoterapeuta pediatryczny do pracy z małym pacjentem do 2-go roku życia.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE I AKTUALNE CV NA ADRES:

centrum.trala@gmail.com